Offset štampa

Fotokopiranje
8. јуна 2018.
UV štampa
20. јуна 2018.

OFFSET ŠTAMPA

Je tehnika stampe gde se boja prenosi sa ofsetne ploče na gumeni plašt, a sa njega na tabak papira. To je indirektni postupak umnožavanja štampane forme na papirnu podlogu. Ceo taj postupak zahteva odredjenu pripremu , tacnije izradu ploca za kolrne fajlove i samim tim postoje ksni troskovi koji iskljucuju isplativost malih tiraza, ali i sam postupak produkcije traje bar dva -tri radna dana. Tehnika ofset stampe se koristi za stampu velikih i srednjih tiraza, i idealna je tehnika za sve stampane forme koje zahtevaju odredjenu preciznost , tehnike dorade prarcijalnim lakom ili ofsetnim lakom, stancovanje u krivolinijskim formama jer za raliku od digitalne stampe postoji mnogo manja odstupanja u kvalitetu otiska i samoj preciznosti stampane forme. 

Tehnikom ofset stampe se rade brosure, katalozi, ajeri, memorandumi, srednji i veci tirazi vizit karti ,lieti , knjige …

Ako Vam je potrebna hitna isporuka stape za isti dan u malim i srednjim tirazima, onda je pravo resenje digitalna stampa na tabak ili digitalna stampa velikog formata.