Fotokopiranje

Grafička dorada
8. јуна 2018.
Offset štampa
20. јуна 2018.

Vršimo uslugu fotokopiranja na materijalima različite gramature, jednostrano ili obostrano, crno-bijelo ili u boji, uključujući fotokopiranje na pausu, termofoliji i samoljepljivom papiru.

Najveći format na kome fotokopiramo je A3, a pored same usluge fotokopiranja nudimo i koričenje –  spiralno ili žićano u formatima A5, A4 i A3, kao i meki i tvrdi uvez. Kvalitet fotokopiranja je maksimalan, a rokovi su najkraći mogući jer posjedujemo fotokopir aparate nove generacije.