Grafička Priprema

Digitalna štampa
7. јуна 2018.

 

Grafička priprema podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog štampanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla.

Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materijala od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se štampa.

Grafička priprema uključuje unos i prelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i ispravke i prevod teksta za štampu npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog materijala.

Pripremu za štampu radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu Vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora sa Vama o ciljanom proizvodu.